SZOLGÁLTATÁS

Beszédindítás

A komplex terápia részét képezik a beszédszervek tréningezése, a hangutánzások, hangok felismerése, a szókincsbővítés, a beszédészlelés-és beszédmegértés ,a grammatika fejlesztése és az általános készségfejlesztés, mely kiterjed a kognitív képességek (gondolkodás, emlékezet, figyelem) mellett a nagymozgás, téri tájékozódás, finommotorika fejlesztésére.
Kapcsolatfelvétel
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram